• English
  • Srpski
Pozovite nas 011 3692 932

Transparentnost

Objavljivanje podataka o prenosu vrednosti sa farmaceutskih kompanija na zdravstvene radnike i zdravstvene organizacije je deo inicijative o transparentnosti koja je razvijena od strane Evropske federacije farmaceutske industrije (EFPIA) I zakonska je obaveza svih farmaceutskih kompanija koje svoju delatnost obavljaju u Republici Srbiji.

Kompanija LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL poštuje i u potpunosti podržava ciljeve koji se promovišu kroz ovu inicijativu.

Farmaceutske kompanije sarađuju sa zdravstvenom strukom u cilju unapređenja naučnog znanja i poboljšanja zdravstvene zaštite pacijenata. Ova saradnja podrazumeva značajan rad/vreme/učešće zdravstvenih radnika i zdravstvenih organizacija, kao na primer u pripremi i praćenju kliničkih ispitivanja. Svrha ove publikacije je doprinos u obezbeđivanju boljeg uvida u našu saradnju.

Za Srbiju, publikacija prenosa vrednosti kompanije LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL je dostupna OVDE »